داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
باحضور وزیر کشور در تبریز
یادواره شهدای دولت برگزار شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۹
گزارش تصویری یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور در تبریز
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
یادواره شهدای دولت با حضور وزیر کشور مصلی تبریز7شهریور1398 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 304199