داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
برگزاری دیدار عمومی روسای بنیادها با جامعه ایثارگری استان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۸
 
کد مطلب: 305008
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور