داخلی صفحه کرمانشاه گزارش تصويری
 
نشست مشترک مسئولین بنیاد مرکز و بنیاد کرمانشاه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۷
نشست مشترک مسئولین بنیاد مرکز و بنیاد کرمانشاه
کد مطلب: 305722