داخلی صفحه خراسان شمالی گزارش تصويری
 
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹
دیدار با 200 خانواده شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس به‌صورت هم‌زمان در قالب طرح سپاس.
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی صبح امروز پنج شنبه 4 مهر 98 با برنامه‌ریزی و دعوت از مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به‌صورت هم‌زمان با 200 خانواده شهید در مرکز استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد دیدار شد.
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
طرح سپاس، دیدار با 200 خانواده شهید به‌صورت هم‌زمان
کد مطلب: 308293