داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر در تبریز برگزارشد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر تیپ مهندسی رزمی 57فجر جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزارشد
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 309148