داخلی صفحه خراسان جنوبی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری سفر مدیر کل خراسان جنوبی به شهرستان بشرویه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۲
کد مطلب: 309374