داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
کمیسیون تعیین درصد و پایش ضایعات جنگی جانبازان قطع پای کامل (کانادین)
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۱
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 309676
 


 
 
با پژوهش تصمیم‌گیری کنیم
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...