داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی برگزار شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۴
مراسم سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و سفره احسان آن حضرت با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از خانواده های شاهد وایثارگر و مدافع حرم در محل بنیاد آذربایجان شرقی برگزار شد
مراسم سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و سفره احسان آن حضرت با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ، استاندار آذربایجان شرقی 11مهر1398 عک
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
حاج خادم آذریان در سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
حاج خادم آذریان در سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
حاج خادم آذریان در سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در بنیاد آذربایجان شرقی11مهر 1398 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 309889