داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
نشست اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب بنیاد با بازرسان وزارت کشور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۳
عکاس: رحمان آسترکی
کد مطلب: 310569