داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
جلسه هیات امنای دانشگاه شاهد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰
عکاس: سید سعید رضا رضوی
 
کد مطلب: 311198