داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار مطهر شهدای شهرستان بابل
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۴
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
بازدید مدیر کل بنیاد مازندران از 9 گلزار شهدای شهرستان بابل
کد مطلب: 313736
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور