داخلی صفحه مرکزی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری:
تجمع بزرگ کارکنان بنیاد مرکزی در راهپیمایی (اقتدار و امنیت ملی - میثاق با ولایت)
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب: 315818