داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
دیدار مدیرکل بنیاد مازندران با خانواده شهدای میاندورود
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
عیادت و دیدار مدیر کل بنیاد مازندران با خانواده شهدای شهرستان میاندورود
کد مطلب: 323810
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور