داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم جمشیدی و کمالی در مازندران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۱
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم مازندران
کد مطلب: 342102