داخلی صفحه کردستان پيام ها
 
فراخوان
تفکرواندیشه ازمنظرقرآن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۶
تفکرواندیشه ازمنظرقرآن
 
 
بسمه تعالی
فراخوان
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ومقاطع بالاترتحصیلی شاهدوایثارگر می رساند این اداره کل درراستای دستورالعمل فعالیت های قرآنی اقدام به برگزاری مسابقه پژوهش قرآنی باموضوع ذیل نموده است:
"   تفکرواندیشه ازمنظرقرآن   "
شرایط وضوابط شرکت درمسابقه:
1ـ مقالات پژوهشی درقالب روش تحقیق معمول درمراکز علمی ودانشگاهی انجام شودوازمنابع دست اول ومطالعات مفید دراین زمینه استفاده گردد.
2ـ خلاقیت ، نوآوری ، ضوابط نگارش ، استفاده مطلوب وبهینه ازمنابع تحقیق ، رعایت تناسب درتبویب وتنظیم بخش های مقدماتی (فهرست مطالب ، پیشگفتارومقدمه) وفصلهای مقاله وپرهیزازپراکنده نویسی از اصول مهم این تحقیق است .
3ـ استفاده از مطالب عمومی اینترنت دراین پژوهش علمی پذیرفته نیست.
4ـ واجدین شرایط مقالات خودراحداکثر در30صفحه وبه همراه cd تاتاریخ 20/7/94 به معاونت فرهنگی واموراجتماعی دفاتربنیادشهید وامورایثارگران شهرستان محل سکونت تحویل دهند.
نحوه ارزشیابی مقالات واهدای جوایز:
1ـ پژوهش های واصله به اداره کل بنیادشهید وامورایثارگران استان توسط داوران علمی ارزیابی
می شوند.
2ـانتخاب3اثربرترکه واجدشرایط ازنظرعلمی بوده وحدنصاب 75 از 100 امتیازرا کسب نموده واهدای جوایزبه آنان
 3ـ انتخاب پژوهش رتبه اول واعلام به اداره کل هنری بنیادشهید وامورایثارگران مرکز
 
 
معاونت فرهنگی واموراجتماعی اداره کل بنیادشهید وامورایثارگران استان کردستان
 
کد مطلب: 129219
 
 
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...