داخلی صفحه البرز پيام ها
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۱
 
تشکیل شورای ورزشی برای توسعه و تعمیم ورزش جامعه ایثارگری و کارکنان بنیاد ضرورت دارد
کد مطلب: 141723
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور