به یاری دین بشتابید و رهبر عزیز را یاری کنید.
فرازی از وصیت نامه شهیدمعزز گرگ اله آذرفر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۶
فرازی از وصیت نامه شهیدمعزز گرگ اله آذرفر:به یاری دین بشتابید و رهبر عزیز را یاری کنید.
اکنون من می روم تا درخت نورسته اسلام را با خون خود آبیاری کنم. تو ای مادر!  امانت خود را آن طور که باید تحویل حقش دادی.ای مردم شهید پرور! به یاری دین بشتابید و رهبر عزیز را یاری کنید.
کد مطلب: 200355