آگهی مزایده خودروئی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۵

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد تعداد سه دستگاه مینی بوس بنز متعلق به خود را طبق مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند از متقاضیان محترم دعوت می گردد از تاریخ انتشار آگهی تا پایان مورخ 7/10/1393 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 13 به استثنای ایام تعطیل جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وام شرایط شرکت در مزایده و هماهنگی بازدید از خودروها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. در ضمن آخرین مهلت قبول پیشنهادات 18/10/1393 و زمان بازگشایی پیشنهادات 20/10/1393 می باشد.
مشهد: انتهای بلوار شهید مدرس – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
تلفن : 33130212
اداره پشتیبانی 
مشخصات خودرو مینی بوس بنز مازاد بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

کدنوع خودروپلاک انتظامیمدلآدرس بازدید
1مینی بوس بنز915ع79 ایران 121371مشهد،خیابان کوهسنگی،اسدی 31 بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک
2مینی بوس بنز537ع79 ایران121368مشهد،خیابان کوهسنگی،اسدی 31 بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک
3مینی بوس بنز3876ع79 ایران 121368مشهد،خیابان کوهسنگی،اسدی 31 بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک

کد مطلب: 104255