آسيب شناسی برنامه پنجم در موضوع ايثار و شهادت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۱
تحليل و آسيب شناسی قانون برنامه پنجم توسعه در موضوع ايثار و شهادت

* علی ميرهاشمی، هادی خان محمدی
چکيده

شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده­ هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه­ اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگري از جمله سياست­هايي بوده است كه همواره در قوانين موضوعي مربوط به ايثارگران سعي شده تا به آن توجه شود. قانون برنامه پنجم توسعه نيز كه در راستاي الزامات سند چشم­انداز تهيه شده است اولويت دادن به ايثارگران را در عرصه­ هاي اقتصادي و آموزشی مورد توجه قرار داده و به عنوان يك سياست كلي مدنظر قرار داده است. بررسی این قانون با توجه فرارسیدن تدوین زمان تدوین برنامه ششم توسعه برای دستگاه­ های اجرائي به منظور شناخت آسیب­ها و نقاط ضعف و قوت آن امری ضروری به نظر می­ رسد. بدین منظور در این مقاله ابتدا به بررسی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و ارائه آسیب­ های مختلف پرداخته می­ شود و سپس در گام بعدی با تطبیق آن با سیاست­های کلی ایثار و شهادت، شکاف­های آن از منظر دیگری احصاء می­ گردد. در ادامه نیز با شناسایی مسائل و موضوعاتی که در اجرا در جامعه ایثارگری وجود دارد و آسیب­های نظری گذشته، پیشنهادها و سیاست­هایی برای تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور در حوزه ایثار و شهادت ارائه می­ گردد.

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید.


 

کد مطلب: 104680