آگهي مزايده1/93(نوبت اول)
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۰
اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان چهارمحال و بختیاری درنظر دارد خودروهای ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند:
 
ردیف
نوع خودرو
شماره انتظامی
مدل
قیمت پایه (ریال)
1
مزدا دو کابین
853 ب 48
1382
90/000/000
2
مزدا دو کابین
143 ب 23
1383
85/000/000
3
سواری روآ
527 ب 57
1385
42/000/000
4
آمبولانس بنز ون
341 ب 49
1380
300/000/000
5
آمبولانس فولکس
977 ل 97
1384 (2005)
320/000/000
 
تضمین شرکت در مزایده ده درصد قیمت پایه هر خودرو به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی می­باشد.
لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری دو­شنبه 29/10/1393 جهت بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده به آدرس: شهرکرد، بلوار انقلاب، خیابان اندیشه، اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان چهارمحال و بختیاری مراجعه نمایند.
ضمناً بازگشایی پاکات مزایده روز چهارشنبه مورخ 1/11/1393 میباشد.
 
 
اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران
استان چهارمحال و بختياري
 
کد مطلب: 104829