داخلی صفحه لرستان خبر
 
خاطره ای از آزاده جواد صفری –شهرستان دورود
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۲
اخباربه سبک عراقی ها
خاطره ای از آزاده جواد صفری –شهرستان دورود
 
خاطره ای از آزاده جواد صفری –شهرستان دورود
 
:
روزبیست ویکم بهمن سال64 بلندگوی اردوگاه شروع به پخش مارش وسرودهای نظامی نمود.
پس ازآن طی بیانیه ای نظامی اعلام کرد : « نیروهای متجاوزایرانی دیشب به مواضع نیروهای ما در « فاو» تعرض کردندکه باآتش قدرتمندارتش عراق، مجبوربه عقب نشینی شدند. » طی هشت سال جنگ تحمیلی،حدود42هزاررزمنده ایرانی به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمدکه تعدادی از آنهاغیرنظامیان اوایل جنگ وعده ای هم توسط گروهک های کومله ودموکرات دستگیروبه اِزای تحویل اسلحه ومهمات به رژیم عراق تحویل داده شدند.
دریکی از این معامله ها نوجوان 14ساله ای به نام « بایر »که چوپان یکی از روستاهای سنندج بود، به من گفت: «زمانی که مرا تحویل نیرو های عراقی دادند، در قبال من یک قبضه سلاح کلاشینکف دریافت کردند.هرچه به همشهریانم التماس کردم مراتحویل ندهند، بی فایده بود. »
بعدازچندروز ایران ازخبرنگاران خارجی جهت بازدیدوتهیه گزارش ازشهربندری «فاو»دعوت کرد. رژیم عراق کم کم به صورت جسته وگریخته اعتراف کرد : « نیروهای ایرانی قسمتی ازجزیره ی متروکه ونمکزار فاو راتصرف کرده اند که به زودی آنها را تارومارمی کنیم. » از لابلای خبرها متوجه پیشروی نیروهای خودی شدیم .
یک روزعراقی ها اشتباهی رادیوایران را ازطریق بلندگو برای ماپخش کردند.آقای فخرالدین حجازی نماینده ی تهران درجمع رزمندگان اسلام درمسجد فاو درحال سخنرانی بود.
کنارسیم خارداروپنجره ی آسایشگاه بااشتیاق و خوشحالی مشغول گوش دادن به سخنرانی شدیم. دقایقی بعد عراقی ها متوجه خبط وخطای خود شدند وبا عجله رادیو را خاموش کردند.
یک دستگاه تلویزیون درآسایشگاه بودکه فقط موقع اخبارازآن استفاده می شد.
گرچه زیاد دروغ می گفت اما ازمیان اخباروتفسیرهای خبری آن می توانستیم واقعیت ها راکسب کنیم. با هول ولای عراقی ها متوجه شدیم عملیات مذکوربه نام والفجر8 خیلی گسترده بوده .
این عملیات ازنظرکارشناسان نظامی دنیادرنوع خودپیچیده وبی نظیربود. ایران شب هنگام،توانسته بود نیروهای خود را با موفقیت ازاروندرود باعرض یک کیلومترعبورداده وبه شهربندری فاو برساند.
فاوتنهامرزآبی5/18کیلومتری ودسترسی عراق به خلیج فارس،علاوه برنقش استراتژیک واهمیت نظامی از ارزش اقتصادی زیادی برای عراق برخورداربود ودرمنطقه به« عروس بحر » معروف بود.
نخلستان های بزرگ خرما وپایگاه های نفت ونمک به فاو ارزش زیادی بخشیده بود.عراقی ها در مقابل این شکست وجبران آن، اشغال شهرمهران را در اردیبهشت 65 دردستورکارخود قراردادند و اعلام کردند: «مهران رادرمقابل فاوتصرف کردیم. تازمانی که ایران درفاوحضوردارد ماهم از مهران عقب نشینی نخواهیم کرد. »
امارزمندگان با اتکا به نیروی ایمان، در تاریخ 10/4/65 درعملیات کربلای1 مهران راآزادکردند وباردیگرپوزه ی صدامیان را به خاک مذلت مالیدند. قدرت ایمان و ابتکار رزمندگان درآزادسازی مهران وهمچنین تثبیت بندرفاو،درس بزرگی به دشمن داد.
عراقی هاوقتی حریف رزمندگان نمی شدند، با بهانه های مختلف، عقده ی خودرا برسر اسرا خالی می کردند.
دوعراقی که یکی سرنگهبان ومُسن بودبه نام « جاسم »که قبل ازجنگ راننده تاکسی بود وبه زعم خودش ما باعث شده بودیم به خدمت سربازی بیاید ودیگری «عادل »که درعملیات آزادسازی خرمشهرموجی شده ویک پایش راازدست داده بود. با بسیجی ها خصومت عجیبی داشتند. عادل به قول عیسی حاجیوند « نا عادل» هروقت اسیری بسیجی رامی دید به پای مصنوعی خود اشاره می کرد و می گفت : « شما بسیجی ها توی خرمشهر پایم را ناقص کردید! حالابایدتقاص پس بدهید. »
*****
(( منبع : کتا ب در دست انتشار، جمهوری هراس- موسسه آزادگان – مجموعه خاطرات آزاده جواد صفری- با همت خدایار آزادی ))
- عیسی حاجیوند در دوران اسارت طی نامه هایی برای خانواده می فرستاد از واژه های زبان لری استفاده می کردتا عراقی ها متوجه منظورش نشوند.یکی از این واژه ها کلمه « چواشه » بود که معنی بر عکس می دهد . مثلا می نوشت : عراقی ها با لطف و مهربانی وچواشه ی خود رفتار خوبی با ما دارند !

کد مطلب: 108671