داخلی صفحه گیلان خبر
 
نشست روساي ادارات و کارشناسان معاونت تعاون وامور اجتماعي با رئيس سازمان برگزار شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۳
نشست روساي ادارات و کارشناسان معاونت تعاون وامور اجتماعي  با رئيس سازمان برگزار شد
 
دومين جلسه تخصصي روساي ادارات و کارشناسان معاونت ها با برگزاري نشست روساي ادارات و کارشناسان حوزه معاونت تعاون وامور اجتماعي با رئيس سازمان برگزار گرديد اين سلسه نشست ها با انگيزه هم انديشي ، احصاء مشکلات و جلب مشارکت همکاران در سطوح کارشناسي ، بمنظور تحقق آموزه هاي ديني در تصميم سازي ها ، پويايي و کاهش مشکلات و بهبود وضعيت سازمان در جهت روان سازي سيستم و اعمال شايسته سياستها و نيل به اهداف عاليه بنياد بصورت مستمر برگزار خواهد شد
کلمات کليدی: نشست روساي ادارات و کارشناسان معاونت تعاون وامور اجتماعي با رئيس سازمان برگزار شد
کد مطلب: 11569