به مناسبت گرامیداشت هفته ی معلم :
گذری بر زندگی معلم شهید احمدرحمانی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۷
شهید احمد رحمانی متولد 5 فرردین ماه 1335 که در 13 اردیبهشت ماه 1335 در منطقه عملیاتی رقابیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.
گذری بر زندگی  معلم شهید احمدرحمانی
 

گذری بر وصیت نامه شهید احمدرحمانی

تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون

خدايا نتوانستم از نعمت هاي بيكران تو قدرداني نمايم نعمتي بزرگ چون امام امت خميني بت شكن را به ما عطا نمودي.چه كنم كه نتوانستم درست شكر خدايم را به جا آورم. خودت شاهد بودي اي خدا آنچه را كه در توان داشتم از زماني كه رهبرم را شناختم،دينم را شناختم،خودم را شناختم،در خدمت اسلام بودم حال نمي دانم آيا اين طور بود،آيا مورد قبول خدايم بوده و چهار سال بعد از انقلاب شهادت بهترين عزيزان و خصوصاْ سيد مظلوم آيه الله بهشتي مرا رنج داد،خداياديگر نمي توانم ببينم كه من زنده باشم و نوجوانان 7 1ساله بروند و شهيد بشوند اكنون براي هدفي كه دنبال مي كردم به جبهه حق عليه باطل آمدم و در اين نبرد آرزوي بس بزرگ را كه پيروزي اسلام و سلامتي امام و شهادت خودم هست از خداي خود مي طلبم .خدايا ما به سويت مي آييم ولي اين خواست شهيدان است .كه خدايا تا انقلاب مهدي امام عزيز را حفاظت و روحانيت عزيز ما را حفظ نما و اما شما برادران و خواهران كه مي مانيد و با مسئوليتي بسيار سنگين بايد راه شهيدان را ادامه دهيد شما نگهبان اين خون ها هستيد حالا خودتان بهتر مي دانيد و اما برادران و خواهران حزب الهي در منطقه شهريار حرفم با شماست حزب الله شهريار همان طور كه تا به حال در صحنه حاضر بوديد در همه جا حاضر و ناظر بوديد حال با رفتن نوجوان 15 ساله ديگر بي تفاوتي در مقابل جريانات انحرافي و مقام طلب ها خيانت به اسلام است مگر نديديم كه در زمان مشروطيت و مصدق بر ما چه گذشت و در زمان مشروطيت با روي كار آمدن قدرت طلب ها و آن هم از طريق استعمار انگليس و تقويت اين نوع افراد كنار گذاشتن روحانيت چه خيانت ها به اسلام و ملت شد.اكنون هم شاهد استعمار آمريكا با تقويت اين طيف افراد مي خواهند انقلاب را از دست حزب الله خارج نمايند .برادران و خواهران حد اقل در مقابل مسائل منطقه سكوت نكنيد و در همه امور حاضر و ناظر باشيد . ...........

کد مطلب: 116397
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور