داخلی صفحه مرکزی خبر
 
شماره تماس مدیرکل،معاونین،روسای شهرستان ها
تاریخ انتشار : شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۷
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی
 
نام و نام خانوادگی سمت شماره همراه مستقیم دفتر دورنگار کد
محمدصادق دوخائی مدیرکل 09120532388 32245070 32242049 086
32243423
قربانعلی جدیدی معاونت اداری ومالی 09188484634 32245524 32233066 086
محمدرضا گرجی معاونت فرهنگی 09188630255 32234692 32233066 086
عباس عابدی معاونت تعاون 09188636672 32221024 32233066 086
حمید بدخشان رئیس دفتر 09188630415 32245070 32242049 086
حسین نبی زاده بازرسی 09188626687 32226093 32233066 086
علی کوثر قربانی حراست 09183677499 32235503 32225503 086
مرتضی انصاریفر رئیس بنیاد اراک 09183647451 32242701 32240403 086
علیرضا ساعدی رئیس بنیاد خمین 09183666613 46334944 46330614 086
حجت الله جدیدی رئیس بنیاد محلات 09183668026 43229262 43224019 086
ابوالفضل نجاتی رئیس بنیاد فراهان 09183613675 33723680 33723680 086
کریم رسولی رئیس بنیاد ساوه 09195239861 42219031 42219030 086
محمدحسن میرگلو بیات رئیس بنیاد زرندیه 09122862089 45262400 45262400 086
سید نجات الله مولایی رئیس بتیاد شازند 09181621900 38222672 38223872 086
بهرام آشنا رئیس بنیاد دلیجان 09183667895 44226939 44228555 086
پرویز امیدی رئیس بنیاد کمیجان 09181602692 35455315 35452168 086
محمدرضا غیاثی رئیس بنیاد تفرش 09183643242 36230730 36222992 086
وحید اعلایی رئیس بنیاد آشتیان 09183620129 37222230 37222570 086
شهرام ثامنی رئیس بنیاد خنداب 09183642090 35624493 35624494 086
 
کد مطلب: 121849
 


 
 
روز پژوهش
 

اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی ترین نیاز برای ...