داخلی صفحه کردستان خبر
 
آگهی مزایده عمومی شماره 1/94 نوبت اول
خودروهای مازاد
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
آگهی مزایده عمومی شماره 1/94 نوبت اول
 بنیادشهیدوامورایثارگران استان کردستان دراجرای مجوز شماره 2495/170/50010 مورخ 9/9/93 درنظردارد تعدای ازخودروهای مازاد برنیاز خودرا ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند برای کسب اطلاعات بیشترودریافت فرم مربوطه وشرایط مزایده ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز باشماره تلفن 33161031 اداره پشتیبانی تماس حاصل یابه آدرس سنندج خیابان امام خمینی(ره) روبروی موزه سنندج مراجعه نمایند
اداره کل بنیادشهیدوامورایثارگران استان کردستان
 
کد مطلب: 124071
 
 
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...