داخلی صفحه زنجان خبر
 
شهدای غواص دریادل استان زنجان(20)
وصیتنامه شهید محمد عسگر آوندی
تاریخ انتشار : شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۶
وصیتنامه شهید محمد عسگر آوندی
 
بنام خدا
(وصيت نامه محمد عسگر آوندي)
حاج آقا همايوني وصي اينجانب مي باشد و حامي آقا ابوالفضل ناصحي مقدم وكيل اينجانب ..... مرتضوي هم ناظر و نيز مادر اينجانب محمد عسگر آوندي يعني انسيه مرتضوي هر چيزي را كه از دار و ندارم نشان دهد كه مال اينجانب مي باشد براي شما بايد مورد قبول باشد و نيز از اموال اينجانب در حدود 30 سي هزار تومان براي خرج خودم بايد مدنظر گرفته شود و سه سال با روزه و نماز خريداري شود و ده سال براي پدرم مرحوم و سه سال براي مادربزرگم و مهريه مادرم را انيسه مرتضوي را بايد به خودش بدهيد و اگر خمس نيز داشته باشد خمس ام نيز بدهيد و نصف داراييم به مادرم (انسيه) مرتضوي پرداخت و مقداري هم به حساب جنگ زدگان پرداخت شود و در ضمن اين وصيت نامه تا چهار سال مورد اعتبار مي باشد.
و اين نوشته در پيش حاج ابوالفضل همايون بايد باشد.
65/10/15
و در ضمن يك سوم دارئيم به خودم مي رسد و مادر هم در بقيه دارئيم شريك مي باشد.
کد مطلب: 132159