داخلی صفحه خوزستان خبر
 
انتخاب رییس حراستهای منطقه یک بنیاد شهید کشور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
رییس حراست بنیاد شهید و امورایثارگران خوزستان، بعنوان رییس حراستهای منطقه یک بنیاد شهید کشور منصوب شد.
انتخاب رییس حراستهای منطقه یک بنیاد شهید کشور
 
رییس حراست بنیاد شهید و امورایثارگران خوزستان، بعنوان رییس حراستهای منطقه یک بنیاد شهید کشور منصوب شد.
طی حکمی از سوی مدیر کل دفتر مرکزی حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، آقای عبدالرضا چهارلنگ بعنوان رییس دوره ای حراستهای منطقه یک  بنیاد، شامل استانهای جنوب غرب کشور انتخاب و معرفی گردید.
در این حکم آمده است: در راستای انتخاب رییس منطقه ای حراست های بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و برابر نظر خواهی بعمل آمده، بموجب این حکم جنابعالی به عنوان رییس دوره ای حراست های منطقه یک بنیاد شهید و امور ایثارگران (استانهای جنوب غرب کشور) منصوب میشوید.
در این حکم همچنین با اشاره و تأکید بر اجرای سیاستهای دفتر مرکزی، برای ایشان در جهت انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت شده است.
 
کد مطلب: 142892