داخلی صفحه زنجان خبر
 
قابل توجه سهامداران شرکت ذخیره شاهد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۷
خانواده‌های شاهد سهامدار شرکت ذخیره شاهد مطلب مهم درج شده را مطالعه کنند.
به گزارش ایثار واحد زنجان، همسران و فرزندان محترم شاهد دارای سهام شرکت ذخیره شاهد برای دریافت سود سهام خود به آدرس سایت شرکت شرکت ذخیره شاهد قسمت پورتال اعضاء مراجعه و نسبت به ثبت درخواست دریافت سود اقدام کنند.
تعداد واحد سهامی از 1 تا 11500 مهلت درخواست از تاریخ 20/10/94 تا 29/10/94 و پرداختی به اعضاء در تاریخ 5/11/94
تعداد واحد سهامی از 11501 تا 24000 مهلت درخواست از تاریخ 30/10/91 تا تاریخ 9/11/94 و پرداختی به اعضاء در تاریخ 3/12/94
تعداد واحد سهامی از 24001 تا 40000 مهلت درخواست از تاریخ 10/11/94 تا تاریخ 19/11/94 و پرداختی به اعضاء ادر تاریخ 26/12/94
تعداد سهامی از 40001 تا 54000 مهلت درخواست از تاریخ 20/11/94 تا 29/11/94 و پرداختی به اعضاء در تاریخ 5/2/95
تعداد واحد سهامی از 54001 به بالا مهلت درخواست از تاریخ 30/11/94 تا تاریخ 9/12/94 و پرداختی به اعضاء در تاریخ 30/3/95
 
کد مطلب: 148613