آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۷
 
«آگهی مناقصه عمومی»
 
نام مناقصه گذار:                                                        نوبت اول
      اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

موضوع مناقصه:

 
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ريال شماره مناقصه
انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی 400/000/000 95/1

مهلت دریافت اسناد:
         نمایندگان شرکت ها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول(29/1/95) به مدت هفت روز تا تاریخ 4/2/95 برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

محل دریافت اسناد:
      آدرس و تلفن:مشهد، انتهای بلوار مدرس، مدرس 12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، طبقه دوم اداره پشتیبانی اتاق 224
تلفن تماس: 212 و 3313210 - 051
اسناد و مدارک ارایه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
کد مطلب: 160200
 


 
 
ضرورت تشکيل و برخی از کارکردهای مهم بسيج مستضعفين
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...