داخلی صفحه ایلام خبر
 
شبکه حامیان محیط زیست ایثارگران استان ایلام راه اندازی شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲
نشست شبکه حامیان محیط زیست اقشار معتمدین معین با حضور معاون تعاون اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران ایلام واعضاء شبکه معتمدین معین برگزار شد.
 
در این جلسه اسدالله تولیده معاون تعاون اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ایلام  در جمع اعضاءشبکه حامیان محیط زیست ایثارگران استان ایلام  اظهار داشت نخستین اولویت کاری معتمدین معین خدمت به جامعه هدف استان  می باشد.
 
 اسدالله تولیده با اعلام این موضوع گفت:  « شبکه ایثارگران حامی محیط زیست» آنچنان که از نامش پیداست در نظر دارند حمایت از محیط زیست استان را در راس برنامه های خود قرادهند. 
وی افزود: اعضای شبکه با تاکید بر حفظ محیط زیست ،بنیاد شهید و امور ایثار گران  را در راه رسیدن به اهدافش همراهی کنند.
در این نشست سر گروه شبکه حامیان  ایثار گر محیط زیست و اعضاءاین شبکه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
کد مطلب: 174339