روایتی از مادر شهید سیف اله علی پور
شبی که پسرم شهید شد خواب شهادتش رادیدم
تاریخ انتشار : جمعه ۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۵
مادرشهید سیف اله علی پور گفت:سه شب قبل از شهادت فرزندم به من الهام شده بودکه سیف اله به شهادت میرسد به همین خاطر سخت بیمار شده بودم وتب داشتم ،شب شهادتش هم خواب شهادتش رادیدم. به گزارش سایت کنگره شهداءاستان؛ شهید سیف اله علی پور فرزند ولی علی پور ازطایفه تل زالی شهریاسوج درسال1342درخانواده
 
مادرشهید سیف اله علی پور گفت:سه شب قبل از شهادت فرزندم به من الهام شده بودکه سیف اله به شهادت میرسد به همین خاطر سخت بیمار شده بودم وتب داشتم ،شب شهادتش هم خواب شهادتش رادیدم.
به گزارش خبرنگار ایثار از یاسوج،شهید سیف اله علی پور فرزند ولی علی پور ازطایفه تل زالی شهریاسوج درسال1342درخانواده ای مذهبی بدنیا آمد،دوران کودکی رادرمیان کانون گرم خانواده ودوران نوجوانی و تحصیل خود رادرشهر یاسوج بسر می برد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد و با وجود مخالفت های خانواده،با شورانقلابی وعشق وعلاقه ای که به کشورش و امام خمینی (ره) داشت نذاشت که نسبت به تجاوزبیگانگان به خاک کشورش بی تفاوت باشد ودرسال 1361به همرزمانش درجبهه نبردحق علیه باطل پیوست.
گفت وگوی بی بی جانی مرادی مادر شهید سیف اله علی پور رادرادامه بخوانید:
1-شهید درکجا به دنیا آمد؟وچندخواهروبرادردارد؟
جواب:شهید دریاسوج به دنیا آمد وخودش فرزند بزرگ خانواده بودوپنج برادر ودوخواهر دارد.
2-شهید تا کلاس چندم درس خوانده بود؟
جواب:شهید دیپلم اقتصادداشت.
3-شهید درچه سالی واز طرف چه نهادی  به جبهه اعزام شد؟وچندسال درجنگ حضور داشت ؟
جواب:درسال 1361 از طرف بسیج به جبهه اعزام شد و40روز در جبهه حضور داشت که بعد از چهل روز به شهادت رسید.
4-شهید سیف الله علی پور چگونه به شهادت رسید؟
جواب:سال 1361درعملیات محرم با اصابت مستقیم تیر به پیشانی وچشم وقلبش به شهادت رسید.
مادرشهید علی پور
5-ارتباط شهیدبا مردم،فامیل وخانواده چگونه بود؟
جواب:عالی بود،آنقدر مردم دارو مهربان بود که جزءخوبی کسی ازش رفتار وبرخورد دیگری نمی دید.اهل صله رحم وهمیشه جویای احوال فامیل ووابستگان بود.
6-شهید دردوران حیات خود چه مسائلی رابه خانواده تاکیدمی کردند؟
جواب:تاکید داشت که با خوش رویی ومتانت با مردم رفتارکنیم .روی خوش اخلاق بودن خیلی تاکیدداشت.
7-ویژگی بارزشهیدورفتارش درخانه با اعضای خانواده چگونه بود؟
جواب:ویژگی خوبی که داشت خوش اخلاقی وخوش رفتاری اش بود.با اعضای خانواده خیلی صمیمی بود.
8-آیا وقتی که خبر شهادتش را برا ی شما آوردند رابه یاد دارید،مشغول چه کاری بودید وچه حسی به شما دست داد؟
جواب:سه شب قبل از شهادتش به من الهام شده بودکه سیف اله به شهادت میرسد به همین خاطر سخت بیمار شده بودم وتب داشتم ،شب شهادتش هم خواب شهادتش رادیدم ،اوایل صبح که من دربستر بیماری بودم خبر شهادتش رابرایم آوردند.مادر شهید با گریه گفت که حتی به یاد آوردن لحظه شنیدن خبر شهادتش برایم دردناک است.
9-ازاینکه پسرشما درراه دفاع از وطن وانقلاب جان خودرافداکردچه احساسی دارید؟
جواب:ازاینکه پسرم برای دفاع از خاک وناموسش وبرای لبیک گفتن به دعوت امام خمینی ره به جنگ با دشمن رفت خیلی خوشحالم واحساس غرور وافتخار دارم.
10-شهید با کدام یک از اعضای خانواده رابطه صمیمی تری داشت؟
جواب:شهیدسیف اله آنقدرمهربان بود که همه را دوست داشت وبا همه صمیمی بود .
11-انس وعلاقه شهید با خداوقرآن چگونه بود؟
جواب:انس وعلاقه شدیدی باخداوقرآن داشت،همیشه نمازش را اول وقت می خواند وتا قرآنش رابعد از نمازش نمی خواند از سر سجاده بلند نمی شد.
12-شهید درباره حجاب زن های خانواده خودچه نظری داشت؟
جواب: خیلی حجاب برایش مهم بود،نه تنها برای سیف اله بلکه برای همه برادرانش حجاب مهم است وبرایش ارزش قائل هستند.
13-بزرگترین آرزوی شهید چه بود؟
جواب:تا قبل از شروع جنگ آرزویش ادامه تحصیل وموفقیت درتحصیل بوداما وقتی که جنگ شروع شدآرزویش حضوردرجبهه وجنگ وپیروزی انقلاب بود.
14-شهید دربرابرمشکلات خود واطرافیان چگونه برخورد می کرد؟
جواب:خیلی احساس مسئولیت داشت درقبال مردم وبخصوص خانواده.همیشه دوست داشت از مشکلات مردم باخبر باشدو به مردم کند.
شهید سیف اله علی پور
15-آخرین خاطره ای که از شهید به یاددارید چی بود؟
جواب :یادم هست وسایلش رابرای رفتن به جبهه آماده کرده بود که من آنها رابرداشتم وازش پنهان کردم.پدرش هم تازه از جبهه برگشته بود وبهش گفتیم که تودرس می خوانی نمی خواهد به جبهه بروی ،که اوبه پدرش گفت مگر شما به جبهه رفتید من با شما مخالفت کردم؟اگرنگذاشتید که من به جبهه بروم درروز قیامت سرراه شمارا می گیرم،وآخرسرهم بدون اجازه ما به جبهه رفت ودیگر برنگشت.
16-آیا شما برای زنان ودختران  کشورصحبتی دارید؟
جواب:برای همه آنها آرزوی سلامتی وخوشبختی دارم وبه آنها می گویم با حفظ حجاب وپاک دامنی خود برای حفظ حرمت خون شهیدان تلاش کنند ونسبت به انقلاب ورهبرمان پایبند باشند.
17- سفارش شما برای جوانان کشور چیست؟
جواب:ازآنها می خوام که همانند سیف اله من پشت سررهبرمان بایستند وباتحصیل وپیشرفت علم درحفظ این خاک وبوم تلاش کنند
18-چه صحبتی برای مسئولین دارید؟
جواب:میگویم که برای حفظ کشورمان خون های زیادی ریخته شده است وجوانان زیادی را از دست داده ایم،پس نگذارند که دشمن چشم داشتی به کشورمان داشته باشدواستقلال مارابه دشمنان اسلام وانقلاب ورهبر وانگذارند.
19-صحبت های پایانی شما؟
جواب:ازخدا میخواهم که مسئولین کشور درهر زمینه ای موفق باشند وآرزوی پیروزی وشادی برای همه ملت های مسلمان جهان دارم .
ماهم به نوبه خود از شما به خاطر وقتی که برای صحبت دراختیار ما قراردادید کمال تشکر وقدردانی واز خداوند منان برای شما آرزوی سلامتی راداریم.
انتهای خب
کد مطلب: 176739