داخلی صفحه کرمان خبر
 
اسناد هشت سال دفاع مقدّس استان كرمان (1)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۱
نتيجه پژوهش، جمع آوري صد و بيست هزار سند، شامل وصيتنامه ها، نامه ها، گزارش ها، يادداشت ها، خاطرات، تصاوير، كتاب ها، فيلم ها، نقش ها و ساير موارد است.
اسناد هشت سال دفاع مقدّس استان كرمان (1)
 
به گزارش نوید شاهد از کرمان، اين پژوهش به بررسي و تدوين اسناد هشت سال دفاع مقدّس استان كرمان مي پردازد و توسط دكتر عباسعلي رستمي نسب به رشته نگارش درآمده است.
 
جامعه آماري، كليه اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس است كه از سازمان ها، نهادها و افراد مرتبط با آن دريافت گرديده است. نتيجه پژوهش، جمع آوري صد و بيست هزار سند، شامل وصيتنامه ها، نامه ها، گزارش ها، يادداشت ها، خاطرات، تصاوير، كتاب ها، فيلم ها، نقش ها و ساير موارد است.
اهميّت اين اسناد در اين است كه در زمينه هاي پژوهشي متعدّدي در حوزه جامعه شناختي و روانشناختي، نقش رهبري، مردم، اعتقادات، تاريخ، نقاط قوت و ضعف، عوامل پيروزي و شكست و عوامل مداخله گر در جنگ را فراهم مي آورد. همچنين اين اسناد مي توانند منابع ارزشمندي براي نظريه سازي در خصوص جنگ و دفاع در مقابل متجاوزين به حريم كشورها باشند.
 
منبع مقاله:
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان-نشريه ادبيات پايداري-سال دوم شماره 3 و 4
کد مطلب: 183881