داخلی صفحه کردستان خبر
 
[جلسه کارگروه آموزش فنی وحرفه وبنیادشهید
مهارت آموزی جامعه ایثارگری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۶
مهارت آموزی جامعه ایثارگری
 
به گزارش ایثار  درراستای مهارت آموزی جامعه ایثارگری ودرتداوم تفاهم صورت گرفته درمعاونت تعاون باحضورمدیرکل بنیادشهید ومهندس سیدجمیل احمدی مدیرکل سازمان فنی وحرفه ای استان وکارشناسان مربوطه جلسه ای تشکیل شد وپس ازبحث وتبادل نظر مقررگردید کارگروهی متشکل ونسبت به تشکیل جلسات مستمراقدام ودراولین فرصت نسبت به برگزاری همایش وفراهم کردن زمینه بازدید ایثارگران ازمراکز اموزش فنی وحرفه ای رافراهم آورند وهرسه ماه یکبار جلسات استانی برگزارگردد  
 
کد مطلب: 183884
 
 
 
سوم خرداد و واقعیت‌های ناگفته نبرد ما
 

• حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی شهیدی محلاتی؛...