معاونت توسعه مدیریت
جلسه کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی با موضوع تفویض اختیار
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰
جلسه کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی با موضوع تفویض اختیار
 
جلسه کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی با حضور اعضای کمیته و به ریاست معاون توسعه مدیریت در مورخ 2/8/95 تشکیل گردید . معاون توسعه مدیریت ضمن خوش آمد گویی به اعضای جلسه وتشکر از اقدامات انجام شده توسط کارگروههای مربوطه ، کار انجام شده را برای برنامه ریزیهای بنیاد موثر تلقی کردند و فرمودند : تفویض اختیار در بنیاد و در تمامی سازمانها بزرگ امری اجتناب ناپذیر است و در تفویض اختیار مدیران باید هرگونه ابهام در واگذاری امور را مرتفع کرده وعمل انگیزش در زیر دستان را تقویت نمایند و بالاخره اینکه تفویض اختیار مستلزم تدوین واجرای سیستم کنترل وارزشیابی است تا مدیر همواره از فرایند عملیات فعل تفویض شده آگاهی یافته وبازخوردهای لازم را به تفویض شونده ارائه نماید .ایشان فرمودند برای اولین بار است که کل وظایف بنیاد در سه بخش قابل تفویض ، تفویض شده و غیر قابل تفویض احصاء شده است که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه می باشد .
در پایان جلسه مقرر شد نتایج اقدامات کارگروههای تفویض اختیار به معاونتهای تخصصی جهت اصلاحات ارسال و پس از کسب نظر نهایی معاونتها در جلسه بعدی مطرح گردد.کد مطلب: 184029