برگزاری جلسه ساماندهی آسایشگاهها در معاونت توسعه مدیریت
برگزاری جلسه ساماندهی آسایشگاهها در معاونت توسعه مدیریت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۶
برگزاری جلسه ساماندهی آسایشگاهها در معاونت توسعه مدیریت
 
جلسه ساماندهی وضعیت آسایشگاهها با حضور اعضاء کمیته و به ریاست معاون توسعه مدیریت در روز شنبه مورخ 8/8/95 برگزار گردید ، تشکیلات کلی آسایشگاهها زیر نظر ادارات کل استان باشد و مقرر گردید در خصوص نحوه اداره آن جلسات کارشناسی انجام و نتایج در جلسه بعدی ارائه شود
کد مطلب: 184708