معاونت توسعه مدیریت
یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷
یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی
 
در این جلسه که در مورخ 9/8/95 با موضوع ارتقاء بهره وری پستهای با نام به ریاست معاون توسعه مدیریت تشکیل گردید در خصوص موضوع فوق بحث ، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .


کد مطلب: 184711
 


 
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...