داخلی صفحه ایلام خبر
 
دیدار مدیر کل بنیاد با جانبازان گرانقدر 70% نخائی شهر ایلام
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱
سلیمان رستمیان مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ایلام با تعدادی از جانبازان اعصاب و روان و 70% قطع نخائی شهرستان ایلام دیدار و سرکشی به عمل آورد .
 
به گزارش ایثار عصر دیروز شنبه 18دی ماه رستمیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با جانبازان گرانقدر 70% نخائی محمد دامن افشان ، موسی احمد خانی ، علی رحمانی ، و جانباز 50% حمید دادوند دیدار واز نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این عزیزان قرار گرفت .
در این دیدار ها  بسطامی رئیس و سلطان زاده معاون تعاون بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ایلام حضور داشتند.
کد مطلب: 191696