داخلی صفحه قم خبر
 
39000نفر از جامعه هدف ایثارگر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۰
مدیر کل بنیاد شهیدو امور ایثارگران استان قم گفت : 39000نفر از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر جهت تسهیل در روند درمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.
39000نفر از جامعه هدف ایثارگر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
 


   به گزارش ایثار واحد استان قم، سردار سید جواد هاشمی افزود: والدین معظم شهدا، همسران و فرزندان معظم شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و خانواده معظم تحت تکفل ایشان مشمول بیمه تکمیلی می باشند .
   وی با اشاره به انعقاد قرار داد با 178 مرکز  در سطح استان ادامه داد: قرارداد با 72پزشک عمومی و متخصص، 41 داروخانه، 23 آزمایشگاه و 12 فیزیوتراپی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای ارایه خدمت درمانی و دارویی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران می باشد.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد با 19 درمانگاه، سه بیمارستان، پنج مرکز سونوگرافی و سه مرکز تصویر برداری از دیگر اقدامات صورت گرفته در همین راستا است.
 بیمه گر متعهد است در 7 بند  هزینه های درمان و بیمارستانی و اعمال جراحی ، جبران هزینه شش عمل جراحی مهم(اصلی) ، هزینه های پاراکلینیکی یک و دو ، هزینه جراحیهای مجاز سرپایی و بدون بستری،  هزینه رفع عیوب انکساردید چشم(برای هرچشم)بدون بستری جبران هزینه های آمبولانس داخل شهر  وخارج شهر بدون سقف پرداخت نماید.
طبق قراداد، بيمه مازاد درمان ایثارگران شرایط و میزان تعهدات بیمه گر و حدود تعهدات در هفت حوزه به شرح جدول ذیل می باشد.
 
ردیف نوع تعهدات حداکثر تعهدات توضیحات
1 هزینه های درمان و بیمارستانی و اعمال جراحی بدون سقف بشرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحیday care (با بیشتر از 6ساعت بستری)آنژیوگرافی قلب وکلیه وسایرعروق ،،هزینه های عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن،بستری اعصاب و روان ،درمان سرطان ها و شیمی درمانی(بستری بیمارستانی و سرپایی و در مطب)-زایمان و سزارین -رادیوتراپی و تهیه و تامین کلیه تجهیزات ،داروها و پروتزهای مورد نیاز در حین جراحی و بستری به استثنای اقلام بهداشتی
2 جبران هزینه شش عمل جراحی مهم(اصلی) بدون سقف شامل قلب،مغزواعصاب(باستثنای دیسک ستون فقرات)وپیوندکلیه،کبد،ریه ومغزاستخوان
3 هزینه های پاراکلینیکی (1) بدون سقف شامل انواع اسکن،انواع سی تی اسکن،ماموگرافی،سونوگرافی،ام آرآی،انواع آندوسکوپی و اکوکاردیوگرافی،اسپیرومتری و سایر تستهای تنفسی ،،پلی سومنوگرافی
4 هزینه های پاراکلینیکی (2) بدون سقف تست ورزش، هولترمانیتورینگ نوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیوگرافی چشم،بازتوانی قلبی- ریه وفیزیوتراپی در مراکز درمانی
5 هزینه جراحیهای مجاز سرپایی و بدون بستری بدون سقف مانندشکستگیها،گچ گیری،ختنه،بخیه،کرایوتراپی،اکسیزیون لیپوم،تخلیه کیست ولیزردرمانی(باستثناء رفع عیوب دید چشم)
6 هزینه رفع عیوب انکساردید چشم(برای هرچشم)بدون بستری بدون سقف چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمدبیمه گر(قبل ار عمل)سه دیوپتر و یابیشتر باشد
7 جبران هزینه های آمبولانس
داخل شهر
خارج شهر
بدون سقف
 
وسایرفوریتهای پزشکی که نهایتاَ منجربه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان می گرددو یا ترخیص از بیمارستان با نظر پزشک معالج
 
کد مطلب: 191973
 


 
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...