داخلی صفحه کردستان خبر
 
[جلسه شورای اداری باحضورسردارانصاری برگزارشد
ضرورت تدوین تاریخ سلحشوری مردم کردستان درانقلاب اسلامی ودفاع مقدس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۵
ضرورت تدوین تاریخ سلحشوری مردم کردستان درانقلاب اسلامی ودفاع مقدس
 
جلسه شورای اداری استان باحضورسردارانصاری درظهرامروز برگزارشد دراین جلسه گزارشی ازوضعیت ایثارگران استان کردستان توسط مدیرکل بنیاد ارائه شد درادمه جلسه سردارانصاری با بیان اینکه خداوند راشاکرم که توفیق دیدارعزیزان رابه من دادگفت این استان تاریخ وپیشینه ایثارگری محکمی دارد وظلم وستمی که به این دیار شده است باید مرتب بیان شود ایثارگری وفداکاری این استان باید درتاریخ ثبت شود وسلحشوری آنان برای آیندگان تفهیم شود درغیراین صورت ظلم به مردم وایثارگران است واین بایدازطریق هنر ارائه شود .نام پیشمرگان کردمسلمان باید زنده بماند وباید نام آنها راحفظ کنیم ونگذاریم به فراموشی سپرده شود قائم مقام بینادشهید درادامه افزود درقضیه سوریه ازمردم این استان وپیشمرگان مسلمان کرد به عنوان الگوبرداری برای دفاع ازسوریه استفاده کردند ودیدیم که درسوریه وعراق نیورهای مردمی موفق وپیروز شدند وباید یادوخاطره آنها زنده نگه داشته شود سردارانصاری با اشاره به دهه شصت گفت که استکبار به دنبال تجزیه کردستان بود ودنبال تفرقه افکنی وتجزیه کردن کشورهاست واین تهدید دائمی است لذا باید ما آمادگی لازم راداشته باشیم اگراستکبارقبلأ جسم پیشمرگان مسلمان رامی زد وتروروکشت وکشتارمی کرد هم اکنون مغز کردمسلمان رامی زنند ودرفضای مجازی بساط می گسترانند وما باید قدرت مقابله داشته باشیم وبه عنوان کارفرهنگی درفضای مجازی کارکنیم وتک تک ما می توانیم رسانه یاشیم ومغزهاراپرورش دهیم ونگذاریم لطمه بخورند ایشان درادامه افزود وحدت شیعه وسنی باید حفظ شود واین یک بحث زینتی نیست بلکه اعتقادی است وبایدهردواشتراکات رابگیرند وبه عنوان یک بحث زیرساختی کارشود ودشمنان می دانند که این امربسیارمهم است ولذا آن راهدف گرفته اند وما هم باید آن جدی بگیریم ونهادینه کنیم سردارانصاری درادامه گفت که ایثارگران سرمایه اجتماعی بنیادهستند وآنها را فقط باخدمت می توانیم نگهداری کنیم  وبایداین سرمایه حفظ شود
 
کد مطلب: 192617
 
 
 
سوم خرداد و واقعیت‌های ناگفته نبرد ما
 

• حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی شهیدی محلاتی؛...