داخلی صفحه کردستان خبر
 
سفرمدیرکل به شهرستان سروآباد
دیدارباخانواده های شاهدوایثارگرپایگلان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۸
دیدارباخانواده های شاهدوایثارگرپایگلان
 
به گزارش ایثار درادامه سفرهای دوره ای مدیرکل بنیاد به شهرستانهای تابعه سلیمانی مدیرکل بنیادشهید به همراه فرماندار ومنصورمرادی نماینده مردم شهرهای مریوان وسروآباد با هفت خانواده شهید وایثارگرروستاهای پایگلان وچشمیدرازتوابع شهرستان سروآباد ازنزدیک دیدارنموده وضمن رسیدگی به مشکلات آنان آنهارا موردتفقدخویش قراردادند
 
کد مطلب: 193198
 
 
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...