برگزاری دوره های آموزشی " فرآیندها و ساختار مجلس شورای اسلامی " و " آشنایی با آیین نامه های اجرایی قوانین ایثارگری "
برگزاری دوره های آموزشی " فرآیندها و ساختار مجلس شورای اسلامی " و " آشنایی با آیین نامه های اجرایی قوانین ایثارگری "
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
دوره های آموزشی " فرآیندها و ساختار مجلس شورای اسلامی " و " آشنایی با آیین نامه های اجرایی قوانین ایثارگری " ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس در روزهای دوشنبه تاریخ 25 / 11/ 1395 و 2 / 12/ 1395 از ساعت 8 الی 12 با حضور جناب آقای مصطفی مبارکی مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهور و از ساعت 13 الی 17 با حضور جناب آقای سید نورالدین حسینی دهبنه مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس در محل اداره آموزش کارکنان برگزار می گردد.

اداره کل توسعه منابع انسانی
اداره آموزش کارکنان


    
کد مطلب: 196164