ثبت اطلاعات پست های سازمانی و شاغلین آن در بنیاد در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۲
در اجرای بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و بمنظور تحقق اهداف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری ، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی در سازمان مدیریت راه اندازی شد و کلیه دستگاه ها موظف به ثبت اطلاعات مربوط به شاغلین در پست های سازمانی( تشکیلات رسمی) و بروز آوری آنها در موعد مقرر شدند که مطابق با دستور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران ، مرکز نوسازی و تحول اداری مطابق با زمان بندی تعیین شده در سامانه مذکور ، اقدام به ورود اطلاعات پست های سازمانی و شاغلان آنها در کلیه واحدهای بنیاد اعم از ستاد و استان ها اقدام نمود که طی نامه شماره 483/820/5005 مورخ 1/10/95 به سازمان اعلام گردید .
 
کد مطلب: 201463