داخلی صفحه زنجان خبر
 
آگهی عمومی مناقصه دو مرحله ای
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶
 
 
آگهی عمومی مناقصه دو مرحله ای شماره  1/ 96
نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

موضوع مناقصه:
 
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره منقصه
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 250/000/000 96/1
 
 


مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شرکتها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ انتشار  آگهی دوم (96/2/6) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  96/2/18 برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند .
محل دریافت اسناد مناقصه : زنجان مجتمع ادارات جنب ساختمان شماره 2 شرکت گاز اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان طبقه همکف اداره پشتیبانی تلفن 33413307-024
مهلت عودت اسناد و قیمت پیشنهادی:  تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ  96/2/3 می باشد
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قیمت پیشنهادی : ساعت 10 روز یک شنبه مورخ  96/2/31 می باشد .
اسناد و مدارک ارایه شده طبق ظوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های  مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
 
کد مطلب: 202787