آگهی مناقصه عمومی شماره 1-96
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
آگهی مناقصه عمومی شماره 1-96 اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی در خصوص واگذاری امور تنظیفات ، خدمات و آبدارخانه
 
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی آگهی مناقصه عمومی شماره 1-96 اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی در خصوص واگذاری امور تنظیفات ، خدمات و آبدارخانه به شرح ذیل است:
اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور تنظیفات، خدمات و آبدارخانه خود را به شرکت های خدماتی واگذار نماید.
و اجدین شرایط می توانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مناقصه از تاریخ 12اردیبهشت 1396 به مدت 7 روز به اداره کل واقع در تبریز بلوار استاد شهریار جنب خیابان گلکار مراجعه نمایند.
تلفن تماس  04136580880
تعداد42 نفر
مدت یکسال از اول خرداد ماه 1396
سپرده شرکت در مناناقصه 600000000ریال
آخرین مهلت دریافت اسناد و شرایط مناقصه ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 18اردیبهشت1396 می باشد
مهلت تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی از روز سه شنبه مورخه 19اریبهشت 1396 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 28اردیبهشت1396 خواهد بود.
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت قیمت پیشنهادی(بازگشایی پاکت ) ساعت 10 روز شنبه مورخه 30اردیبهشت1396 خواهد بود .
سایر اطلاعت و جزئیات مناقصه در اسناد معامله درج گردیده است.
میزاده سپرده مناقصه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل مذکور خواهد بود.
ضمنا نوبت دوم آگهی در تاریخ 14اردیبهشت 1396 منتشر خواهد شد.
اتمام پیام
فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
 
کد مطلب: 203463