دوره هاي آموزشي مديران و جانشين پروري
دوره هاي آموزشي مديران و جانشين پروري
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۵
بر اساس مصوبات صورتجلسه شماره ۱۳ تاريخ ۰۵/۰۳/۹۵ شوراي راهبري توسعه مديريت و به منظور استمرار و اثربخشي فرآيند آموزش و تامين و پرورش نيروي انساني علاقمند، توانمند و شايسته براي مشاغل كليدي و حساس، مقرر گرديد دوره هاي آموزشي مديران و جانشين پروري در سال ۹۶  از تاريخ ۲۵/۰۱/۹۶ لغايت ۲۰/۰۵/۹۶ در كردان كرج برگزار می گردد.
(دوره هاي مديران به مدت ۱۴۸ ساعت و دوره هاي جانشين پروري مقدماتي و پيشرفته هر كدام به مدت ۹۶ ساعت برگزار خواهد شد.)
   
کد مطلب: 203967