تصویب آیین نامه اداری استخدامی توسط هیات مدیره
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۳


آیین نامه اداری استخدامی صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران شامل 52 ماده و 7 تبصره پس از بحث و تبادل نظر به امضاء هیئت مدیره محترم رسید.
در تنظیم این آیین نامه که با استفاده از قانون کار و تأمین اجتماعی و با نگاهی به آیین نامه سایر سازمان ها و نهادهای هم تراز تهیه شده است ضوابط و مقررات به گونه ای تدوین گردیده است که تا حد امکان اهداف شخصی و گروهی افراد در راستای مأموریت صندوق قرار گرفته و منابع انسانی نیز دارای رضایت و امنیت شغلی باشند و ضمانت اجرایی شدن این آیین نامه امضاء هیئت امنا محترم خواهد بود .
 
 
کد مطلب: 204870