وصیت نامه سردار رشید اسلام شهید محمد حسن نظر نژاد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۵
فرزندانم را آنطور که خدا و پیغمبر خدا و ائمه اطهار سفارش کرده اند تربیت کنید .تربیتی که علی به حسن و حسین و فاطمه به زینب نمود.
وصیت نامه سردار رشید اسلام شهید محمد حسن نظر نژاد
 

مادرم قامتت را بلند گیر و ندای (الله اکبر خمینی رهبر)سر ده  و سخن شهیدان راه  خدا را به مردم برسان که همان سخن ما پیروی از قرآن و خدا می باشد.
مادرم گواه باش و چون کوه استقامت کن،لحظه ای از یاد خدا غافل نباش و در راه دین خدا بکوش که هر چه بکوشی بازم کم است...
ای کاش می توانستم صد بار به دست دشمن خدا کشته شوم و دوباره زنده می شدم تا با دشمنان اسلام مبارزه کنم....تا دشمن بداند مسلمان واقعی چه کسی است.
فرزندانم را آنطور که خدا و پیغمبر خدا و ائمه اطهار سفارش کرده اند تربیت کنید .تربیتی که علی به حسن و حسین و فاطمه به زینب نمود.
فرزندانم شما به فکر من نباشید در فکر اسلام باشید که اسلام در خطر است.فرزندانم شما موقعی فرزندان من هستید که به آنچه اسلام گفته عمل کنید
آن کس که تو را شناخت،جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
برادران عزیزم اگر چه دنیا زیباست و دوست داشتنی و انسان را به طرف خودش می کشد اما خانه پاداش الهی، خانه آخرت خیلی از دنیا زیباتر و عالی تر است.
آخرت را از جان و دل می پذیرم که هر وقت به یاد برادران و دوستان شهیدم  می افتم وبیاد خاطراتی که با آنها داشتم با خود می گویم که آیا روزی این سعادت را خواهم داشت که به آنان بپیوندم ،ولی میبینم که راهی بس طولانی است.
امیدوارم زمانی که مرگ به سراغم آمد آنقدر خود ساخته شده باشم که لیاقت پیوستن به برادران و دوستانم را داشته باشم.و اما دلم میخواهد شما  برادرانم راهی که من برای آن فدا شدم که همان راه اسلام می باشد،شما هم آن راه را انتخاب کنید و برای اسلام فداکاری کنید که در دنیا و آخرت سعادت مند می شوید و شما فرزندانم باید خود را برای فداکاری  در راه اسلام آماده کنید چرا که اسلام به مسلمان فداکار احتیاج دارد.
 
کد مطلب: 208479