داخلی صفحه کردستان خبر
 
یدارباخانواده های شاهد سنندج
شهدای ما در دامن شیر زنان پرورش یافتند
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۵
شهدای ما در دامن شیر زنان پرورش یافتند
 
به گزارش ایثار سلیمانی به همراه مرادی رئیس بنیادسنندج با حضوردرمنزل شهیدان محمدی وقزوینی با همسر،مادروخواهراین شهدا وچند خانواده دیگرشهرستان سنندج دیدارو ضمن حضوردرجمع آنان و دلجویی دستوررسیدگی به مشکلات ایشان راصادرکرد مدیرکل بنیادشهید گفت که شهدای ما در دامن شیر زنان و مادرانی مثل شما پرورش یافتند که قطعا از شفاعت فرزندان خود بهره مند خواهند شدما نیز خود را نوکر، خادم و دست بوس خانواده شهدا می دانیم و معتقدیم تا ابد مدیون خون شهدا هستیم.
 
کد مطلب: 209973