نوزدهمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال وکارآفرینی برگزارشد
بررسی عملکرد سه ماهه 96 و......
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۳
نوزدهمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با حضورکلیه اعضاء در دفترمدیرعامل برگزارشد
بررسی عملکرد سه ماهه 96 و......
 
نوزدهمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با حضورکلیه اعضاء در دفترمدیرعامل برگزارشد
این نشست بامحوریت :
بررسی عملکرد صندوق طی سه ماهه گذشته سال 96 و بررسی دستورالعمل اجرایی آیین نامه اداری ، استخدامی و رفاهی کارکنان برگزار و به کارخود ادامه داد همچنین پیگیری تسهیل در امر جذب بند پ ماده 89 قانون برنامه ششم از جمله مصوبات این نشست بود.
کد مطلب: 210077