برگزاری مشاوره کمیسیون پزشکی تعین درصد جانبازان استان خراسان شمالی درشهرستان بجنورد .
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۱
مشاوره کمیسیون پزشکی تعین وافزایش درصد وکمیسیون برقراری مستمری وحالت اشتغال درشهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برای جتنبازان استان برگزار شد .
برگزاری مشاوره کمیسیون پزشکی تعین درصد جانبازان استان خراسان شمالی  درشهرستان بجنورد .
 
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی  ، میزبان جانبازان استان بود و مشاوره کمیسیون پزشکی تعین درصد وکمیسیون برقراری مستمری وحالت اشتغال با حضور دکترفتحی و شرکت 100 نفر از جانبازان معزز استان درساختمان اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی  برگزار شد . در این برنامه ، پرونده جانبازان ، توسط دکترکمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله و نظریه پیشنهادی به ستاد استان گزارش می گردد .
محمد تقی عزیزی مدیر کل بنیادنیز با اشاره به این نکته که ما بیشتر از اینها مدیون جانبازان گرانقدر هستیم گفت می بایست تمام تلاشمان را برای احقاق حق جانبازان به کار ببریم . چرا که این امنیت حاصل از خود گذشتگی های جانبازان عزیز و شهدا می باشد . 
کد مطلب: 210329